Mateřská škola VážkaNa základě rozhodnutí rady města Brna o přijetí krizového opatření je až do odvolání

PROVOZ MŠ VÁŽKA POZASTAVEN

platí pro MŠ Rybnická a MŠ Svážna

Informace k zápisu na hlavní prázdniny a k zápisu pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu

Vážení rodiče, pokud budete žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy postupujte takto:

  • napište email na msrybnicka@seznam.cz
  • do emailu uveďte jméno dítěte, rodné číslo a datum narození dítěte
  • uveďte email kam Vám máme potvrzený formulář zaslat
  • dokument si potom doplníte o oddíl B včetně doby kdy jste pečovali o dítě
  • poté předáte zaměstnavateli

Žádost o ošetřovné vyřizuje ředitelka mateřské školy.

MŠ Vážka je zařazena do projektu "Škola podporující zdraví". 

MŠ Vážka je zařazena do projektu " Škola podporující zdraví".

Pro naši MŠ byl schválen Státním zdravotním ústavem v Praze dne 28.1.2000.
V červnu 2017 proběhla evaluace a platnost Kurikula nám byla prodloužena do roku 2020.

Filozofií programu je podpora zdraví, společná všem oblastem péče o zdraví dítěte, tvořivost a aktivní přístup k praktickým dovednostem.

Všechny činnosti dětí během dne vycházejí z Kurikula podpory zdraví v MŠ. Koncepce tohoto projektu chce přispět ke vzdělávání předškolních dětí.
Ve svém důsledku, v celoživotní perspektivě směřuje k člověku, který ví, jakou hodnotou je zdraví a snaží se je udržovat a posilovat.

Mateřská škola Vážka

Chápe také, že stav zdraví nebo nemoci je výsledkem vzájemného ovlivňování řady složek – organizmu, psychiky, osobnosti, vztahů, prostředí.
Za největší přínos programu podpory zdraví v mateřské škole považujeme právě prostředí, které přináší pohodu všem zúčastněným: dětem, učitelkám, rodičům.

Obě pracoviště pracují podle tohoto projektu.

Režim dne v naší MŠ vychází z potřeb dětí a je jim také podřízen.

Učitelky pracují s dětmi v pěti věkově smíšených třídách.

Po příchodu do MŠ si děti mohou vybrat z pestré nabídky pracovních nebo výtvarných činností a her. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí se spoustou hraček a hracích koutků, které podporují jejich všestranný rozvoj. Věkově smíšené třídy umožňují dětem vykonávat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na jejich věk. Našim nejmenším zajišťujeme dostatečné množství pohybu s možností využití široké nabídky sportovního nářadí a náčiní.

Zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, luštěnin a obilninových výrobků. Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů – důvěra, úcta a spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí i rodičů.

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz