Mateřská škola VážkaMateřská škola na Rybnické

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Podívejte se k nám...

Mateřská škola na Svážné

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Podívejte se k nám...

 

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023 proběhne na pracovišti Svážná jednodenní výstražná stávka zaměstnanců. Tento den bude provoz přerušen.

Na pracovišti Rybnická je provoz zabezpečen.

Děkujeme za pochopení.

 

 

MŠ Vážka je zařazena do projektu "Škola podporující zdraví". 

MŠ Vážka je zařazena do projektu " Škola podporující zdraví".

Pro naši MŠ byl schválen Státním zdravotním ústavem v Praze dne 28.1.2000.
V červnu 2020 proběhla evaluace a platnost Kurikula nám byla prodloužena do roku 2023.

Filozofií programu je podpora zdraví, společná všem oblastem péče o zdraví dítěte, tvořivost a aktivní přístup k praktickým dovednostem.

Všechny činnosti dětí během dne vycházejí z Kurikula podpory zdraví v MŠ. Koncepce tohoto projektu chce přispět ke vzdělávání předškolních dětí.
Ve svém důsledku, v celoživotní perspektivě směřuje k člověku, který ví, jakou hodnotou je zdraví a snaží se je udržovat a posilovat.

Mateřská škola Vážka

Chápe také, že stav zdraví nebo nemoci je výsledkem vzájemného ovlivňování řady složek – organizmu, psychiky, osobnosti, vztahů, prostředí.
Za největší přínos programu podpory zdraví v mateřské škole považujeme právě prostředí, které přináší pohodu všem zúčastněným: dětem, učitelkám, rodičům.

Obě pracoviště pracují podle tohoto projektu.

Režim dne v naší MŠ vychází z potřeb dětí a je jim také podřízen.

Učitelky pracují s dětmi v pěti věkově smíšených třídách.

Po příchodu do MŠ si děti mohou vybrat z pestré nabídky pracovních nebo výtvarných činností a her. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí se spoustou hraček a hracích koutků, které podporují jejich všestranný rozvoj. Věkově smíšené třídy umožňují dětem vykonávat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na jejich věk. Našim nejmenším zajišťujeme dostatečné množství pohybu s možností využití široké nabídky sportovního nářadí a náčiní.

Zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, luštěnin a obilninových výrobků. Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů – důvěra, úcta a spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí i rodičů.

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz