Mateřská škola Vážka

Škola podporující zdraví

Odhlášení nebo přihlášení stravy v mateřské škole

Vedoucí školní jídelny - paní El Ghoudi tel: 547 215 637

 

Důležité:

Nárok na oběd při náhlém onemocnění má dítě pouze první den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č. 107/2008 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů).
V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen odhlásit stravu den předem v době od 8:00 do 10:30 hodin.

První den nemoci si rodiče mohou odebrat oběd do jídlonosiče v 11:45 hod.

 

Neodhlášené obědy propadají!!!

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz