Mateřská škola Vážka 

Mateřská škola na Svážné

Mateřská škola na Svážné

Naše mateřská škola se od 1. září 2011 rozrostla o detašované pracoviště na Svážné ulici a celková kapacita byla zvýšena z původních 50 dětí na 125. Ředitelství zůstává na ulici Rybnické. Na Svážné je ředitelka přítomna ve středu od 7:00 – 12:00 hodin, odpoledne dle předchozí domluvy, nejlépe na čísle mobilního telefonu.

Zástupkyní ředitelky na detašovaném pracovišti je od 1. 7. 2017 paní učitelka Mgr. Lucie Pecková. I na tomto pracovišti jsou všechny tři třídy věkově smíšené.

  • kapacita MŠ je stanovena na 75 dětí
  • MŠ Svážná má celkem 3 třídy o 24 dětech.

Naše třídy MŠ Svážná

MŠ Vážka třída JEŽEČCI

JEŽEČCI

Učitelky třídy
paní učitelka Mgr. Lucie Pecková
paní učitelka Radka Raftopulosová

 

Kontakt
tel: 547 427 148

MŠ Vážka třída ŽABIČKY

ŽABIČKY

Učitelky třídy
paní učitelka Monika Šindelářová
paní učitelka Barbora Trávníčková

Kontakt
tel: 547 427 134

MŠ Vážka třída KRTEČCI

KRTEČCI

Učitelky třídy
paní učitelka Mgr. Kateřina Kovářová
paní učitelka Bc. Lucie Morcinková

asistent pedagoga: paní Petra Škárová

Kontakt
tel: 547 427 133

Rodiče mohou kdykoliv do třídy vejít, zůstat s dítětem, pozorovat, hovořit s pedagogem.

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz