Mateřská škola VážkaPROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁŽKA, BRNO, RYBNICKÁ 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O PRÁZDNINÁCH

Na základě projednání se zřizovatelem konané dne 24. 1. 2022 bude naše mateřská škola zajišťovat provoz pouze pro děti z MŠ Vážka takto:

8. 8. - 26. 8. 2022 Mateřská škola Vážka , Brno, Rybnická 45, p.o.

Provoz bude pouze pro nahlášené děti na pracovišti na Svážné.

Výše úplaty je stanovena na 25,- Kč za každý přihlášený den.

Rodičům na nástěnce oznámeno dne 25. 1. 2022

Mgr. Radomíra Kusáková, statutární zástupce MŠ

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz