Mateřská škola Vážka

Škola podporující zdraví

PROVOZ MATEŘSKÝCH  ŠKOL  V NOVÉM  LÍSKOVCI V ČERVENCI  A  SRPNU 2019

Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání si rodiče sami zajišťují pobyt dětí v době prázdnin na jiných MŠ v Novém Lískovci.

Dle domluvy s MČ Brno, Nový Lískovec budou MŠ zajišťovat provoz takto :

1.7. - 19.7.2019 Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, p.o.
22.7. - 2.8.2019 Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, p.o.
5.8. - 23.8.2019 Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, p.o.
26.8. - 30.8.2019 Všechny mateřské školy uzavřeny

Výše školného je stanovena na 24 Kč za každý přihlášený den.

Kdo z rodičů v nutných případech potřebuje umístit dítě do jiných mateřských škol v době uzavření naší mateřské školy, musí vyplnit žádost o přijetí dítěte dané mateřské školy na prázdninový provoz (žádost je možné vyzvednout v jednotlivých třídách od 15.4.2019 ) a odevzdat osobně na příslušnou mateřskou školu nejpozději do 3. 5. 2019 (viz informace dané mateřské školy).

Počet volných míst je omezen. Ředitelka zvolené MŠ přijímá pouze do výše kapacity nahlášených dětí do dané mateřské školy dle stanovených kritérií.

Bc. Yvona Šebestová, 
ředitelka mateřské školy

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz