Mateřská škola VážkaPROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁŽKA, BRNO, RYBNICKÁ 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Na základě projednání se zřizovatelem bude v mateřské škole v době od 1. 7. 2024 do 2. 8. 2024 a od 26. 8. 2024 do 30. 8. 2024 přerušen provoz.

Provoz bude zajištěn v době od 5. 8. 2024 do 23. 8. 2024 pro přihlášené děti z MŠ Vážka.

Provoz bude pouze na pracovišti Svážná pro přihlášené děti z MŠ Vážka.

 

 

 

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz