Mateřská škola Vážka

Škola podporující zdraví

Výzva č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony MŠ Vážka
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005062
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2017
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Rozpočet projektu celkem: 473 260 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení týmu o speciálního pedagoga,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora a prohloubení spolupráce s rodiči dětí.

Zvolené aktivity:

  • I/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ
  • I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
  • I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
  • I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • I/3.2 Individualizace vzdělání v MŠ
  • I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz