Mateřská škola VážkaVýpočet poměrné částky úhrady za předškolní vzdělávání („školného“) v měsíci březnu a dále v době uzavření MŠ kvůli nákaze koronavirem.

MŠ byla v měsíci březnu 11 pracovních dní z celkového počtu 22.
Pro následující měsíc bude případně částka vypočtena v nejbližším možném termínu s ohledem na vývoj situace.
Pokud by MŠ nebyla uvedena v dubnu do provozu, školné by bylo 0,- Kč.
Stávající přeplatek bude rodičům převeden jako záloha do dalšího období, pokud se s vedením školy nedohodnou na jiném postupu.


Výpočet:
⦁    Celková částka školného pro letošní školní rok činí 500,- Kč.
⦁    Školné za jeden pracovní den v březnu činí 22,73 Kč (500,- Kč / 22 pracovních dní)
⦁    Poměrná část činí tedy 250,- Kč.
⦁    O částku, která bude činit přeplatek a bude vrácena v platbě s přeplatkem na stravném nejpozději v měsíci srpnu se automaticky poníží sleva na dani za rok 2020.

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz