Mateřská škola VážkaProjekt Přírodní zahrada MŠ Vážka byl schválen Státním fondem životního prostředí České republiky a následně zhotoven firmou Yggdrasilmont s.r.o. na jaře roku 2019.

Do přípravné fáze byla zapojena veřejnost, kdy se již v prosinci roku 2017 uskutečnil workshop pro rodiče s dětmi s architektkou.Z tohoto setkání vyplynuly požadavky na zastíněné prostory, kde by bylo možné tvořit i svačit, zeleninové záhony, lanové průlezky a více možností pro hry. Zahrada Mateřské školy Vážka je rozlehlá, většina plochy 3 871 m2 je ve svažitém terénu.

Projekt řešil vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání podporujícího kreativní hry dětí.

Přírodní zahrada se tak stala prostorem s neomezenými možnostmi her v kontaktu s přirozeným prostředím a podporou přirozených pohybových aktivit, které napomáhají jejich fyzickému a duševnímu vývoji. Projekt počítal s výstavbou venkovní učebny, zahradnického koutku, instalací prvků z přírodních materiálů, výsadbou dřevin.

Cílem bylo vytvořit místa, kde se děti nenásilnou formou budou seznamovat s přírodou, a prostory k volné hře, kterou dítě potřebuje ke správnému vývoji. Herní prvky i volné plochy jsou na zahradě rozmístěny tak, aby přirozeně lákaly ke hře a současně plnily vzdělávací funkci.

 Zahrada je osázena jak ovocnými, tak i okrasnými listnatými i jehličnatými stromy. Na zahradě jsou vybudována pískoviště, brouzdaliště, zabudovány herní prvky. Terénními úpravami došlo k odstranění jednoho nevyužívaného pískoviště a získání rovné plochy k míčovým hrám. Na tuto plochu navazuje nová venkovní učebna, kde se budou děti moci ukrýt před deštěm, hrát hry, tvořit, též se zde budou konat vzdělávací programy a kulturní akce. Velký ohlas u dětí získala lanová prolézačka, kde si děti zkouší svoji sílu obratnost.

S pomocí rodičů jsme začali na podzim osazovat dva zeleninové a jeden květinový velkoformátový truhlík bylinkami a trvalkami. V blízkosti záhonů jsou kompostéry na bioodpad, kam budeme odkládat vyhrabané spadané listí, trávu, ale i např. slupky od banánů a rostlinný odpad z kuchyně. Děti mohou pozorovat rozpad tohoto biologického materiálu a následně bude kompost využit do záhonů. Na jaře budeme ve třídě předpěstovávat ze semen sazenice, aby mohly přihlížet kompletnímu vývoji rostlin. V horní části zahrady u plotu byly vysázeny keře maliníků a muchovníků, které svými květy a plody zkrášlí zahradu.

Údržba záhonů a keřů jako zalévání, okopávání, kypření, odstraňování plevele bude prováděna především dětmi pod dohledem učitelek. Složitější údržbu bude mít na starosti Klub rodičů při MŠ Vážka ve spolupráci s místními organizacemi zabývajícími se ekologií a životním prostředím.

Ani v zimních měsících není zahrada opuštěná. Rodiče nám obstarali krmítka a semena slunečnic, pravidelně chodíme ptáčky přikrmovat, i nasbíranými ořechy ze zahrady. Učebna posloužila k pohybovým hrám. Nedílnou součástí projektu jsou participační aktivity podporující a rozvíjející podmínky environmentální výchovy a vzdělávání dětí. Na podzim roku 2019 jsme uspořádali Podzimní tvoření a Ukládání zahrady k zimnímu spánku. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat.

 Projekt Přírodní zahrady se nám podařil uskutečnit díky vydatné pomoci projektového manažera paní Marie Paděrové.

Přírodní zahrada MŠ VÁŽKA - pamětní deska

 

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz