Mateřská škola Vážka 

Mateřská škola na Rybnické ulici, Nový Lískovec Mateřská škola na Rybnické ulici,  Brno, Nový Lískovec

Naše MŠ na ulici Rybnické, v Brně, Novém Lískovci je umístěna v bývalém rodinném domě.

Zřizovatelem je MČ Nového Lískovce. Budova je zděný, dvoupodlažní objekt, mateřská škola byla upravena z vily postavené ve 30. letech. Je dvoutřídní, třídy jsou věkově smíšené.

Třídy jsou orientovány na jižní stranu, jsou dostatečně velké, je možno vytvořit a obměňovat mnoho pracovních center, míst pro odpočinek i pro pohybové činnosti. Zahrada je pokladem naší MŠ – je prostorná, v horní části je brouzdaliště, v dolní části pískoviště a prolézačky, různé ovocné stromy, ořechy, ozdobné keře a květiny dotvářejí toto příjemné prostředí. V nejbližším okolí jsou jehličnaté a listnaté lesy, rezervace s biotopy a mnoho možností vycházek s pozorováním přírody. Součástí je také vlastní kuchyně. Naše MŠ byla, jako jedna z dvaceti pěti školek v České republice, vybrána pro projekt Ministerstva zdravotnictví ČR "Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví." Zaměření studie vychází ze skutečnosti, že děti jsou citlivá populační skupina, která často ve školce tráví podstatnou část dne. Prostředí ve školce ovlivňuje jejich pohodu, podmínky pro učení a může mít vliv na jejich zdraví. Studie proběhla v pěti městech České republiky, v naší MŠ se uskutečnilo měření ve dnech 22. – 26. 2. 2016. Závěr Státního zdravotního ústavu po vyhodnocení výsledků měření: Asi takto by mělo vnitřní ovzduší v optimálním případě vypadat .....

  • Kapacita MŠ je stanovena na 50 dětí.
  • V každém patře je jedna třída o 24 dětech.
  • Přírodní zahrada MŠ Vážka - podívejte se zde

Naše třídy MŠ Rybnická

MŠ Vážka třída BERUŠKY

BERUŠKY

Učitelky třídy
paní učitelka Mgr. Tereza Lupínková
paní učitelka Bc. Lenka Rennerová

asistent pedagoga Kristýna Krejčí

Kontakt
tel: 547 215 635

MŠ Vážka třída VČELKY

VČELIČKY

Učitelky třídy

paní ředitelka BcA. Eva Kučerová

paní učitelka  Mgr. Radomíra Kusáková

paní učitelka   Zora Pospíchalová

Kontakt
tel: 547 215 635

Rodiče mohou kdykoliv do třídy vejít, zůstat s dítětem, pozorovat, hovořit s pedagogem.

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz