Mateřská škola VážkaMateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

Brno 14. 6. 2024
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Vážka,  Brno, Rybnická 45, příspěvkové organizace, se sídlem Rybnická 45 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024

MŠ Svážna

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

  Registrační číslo Výsledek řízení
1 7 646 899 217  přijat(a)
2 2 317 585 408  přijat(a)
3 2 315 011 584  přijat(a)
4 9 644 748 288  přijat(a)
5 5 985 584 643  přijat(a)
6 9 266 801 928  přijat(a)
7 4 730 868 481  přijat(a)
8 9 234 825 447  přijat(a)
9 2 988 014 086  přijat(a)
10 3 430 466 048  přijat(a)
11 7 487 058 432  přijat(a)
12 2 512 113 664  přijat(a)
13 1 156 468 224  přijat(a)
14 6 745 993 728  přijat(a)
15 6 237 351 808  přijat(a)
16 4 132 107 136  přijat(a)
17 5 294 811 648  přijat(a)
18 4 689 903 616  přijat(a)
19 5 155 901 056  přijat(a)
20 7 870 748 163  přijat(a)

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 14. 6. 2024


Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

Brno 14. 6. 2024
Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvkové organizace, se sídlem Rybnická 45 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024.

MŠ Rybnická

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

  Registrační číslo Výsledek řízení
1 9 432 470 528  přijat(a)
2 6 836 890 112  přijat(a)
3 3 012 824 576  přijat(a)
4 1 220 040 325  přijat(a)
5 4 253 082 112  přijat(a)
6 1 005 468 672  přijat(a)
7 9 196 900 864  přijat(a)
8 7 040 772 096  přijat(a)
9 8 680 929 922  přijat(a)
10 3 947 931 392  přijat(a)
11 5 517 794 568  přijat(a)
12 2 275 417 488  přijat(a)

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 14. 6. 2024

BcA. Eva Kučerová
ředitelka mateřské školy

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz