Mateřská škola VážkaPROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁŽKA, BRNO, RYBNICKÁ 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Na základě projednání se zřizovatelem bude v mateřské škole přerušen provoz

od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.

Provoz bude zahájen 3. 1. 2023.

BcA. Eva Kučerová

ředitelka MŠ Vážka

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
BcA. Eva Kučerová, tel: 777 834 478

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz