Mateřská škola VážkaZ rozhodnutí hejtmana bylo naší MŠ nařízeno vykonávání nezbytné péče o děti s účinností od 3.3.2021 do 21.3.2021, respektive do konce účinnosti usnesení vlády č.212 ze dne 26.02.2021, pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti - viz příloha.

Tato péče bude probíhat pouze na detašovaném pracovišti na Svážné 9 - v prostorách mateřské školy.

Provoz máme od 6.00 - 16.30 hodin. Děti přijímáme do 8.00 hodin.

Péče bude umožněna pouze dětem, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro chod státu v nepříznivé epidemiologické situaci.

Je nezbytně nutné přihlásit dítě den předem do 10,00 hodin sms zprávou na telefonním čísle 606 346 686, aby bylo možné zajistit na další den stravu. Po příchodu do MŠ ráno vyplníte:

1. evidenční list do mateřské školy
2. čestné prohlášení - bezinfekčnost
3. souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR
Pokud jste zaměstnanci jiné organizace než Fakultní nemocnice Brno, je potřeba doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Dětem přineste:
hrníček na pití (pokud možno nerozbitný)
pyžamko
náhradní oblečení
oblečení na pobyt venku
přezůvky
plyšáček na spaní

Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče


Děkujeme Vám za spolupráci. Společně to zvládneme, vydržme.

Bc. Yvona Šebestová
ředitelka MŠ Vážka

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 18 zaměstnanců, 11 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz