Mateřská škola VážkaInformace pro rodiče

Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele:

MŠ Rybnická od 18.5. 2020 (pondělí)
MŠ Svážná od 20.5.2020 (středa)

Prosíme všechny rodiče, aby na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pátku 15.5.2020 sdělili, zda 20.5.2020 chtějí dítě nahlásit či odhlásit na stravu.

Další dny probíhá nahlášení či odhlášení stravy primárně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – v pracovní den předem do 9.30 hodin, pouze v nutných případechna telefonním čísle: 547215637v době od 7.00 hodin do 9.30 hodin.

 

V případě nemoci si 1.den můžete vyzvednout stravu na pracovišti na Rybnické u okna kuchyně, na pracovišti na Svážné Vám strava bude předána u dveří.

 • Je zakázáno vydávat stravu do přinesených nádob.
 • Stravu dostanete v jednorázových boxech (nejsou určené pro ohřev v mikrovlnné troubě) a v igelitové tašce.
 • Pokud se sejde zaráz více rodičů, dodržujte, prosím, mezi sebou rozestupy 2 metry.
 • Samozřejmostí je mít zakrytý nos i ústa i při převzetí stravy.
 • Je zakázáno vnášet jakékoliv potraviny i sladkosti či nápoje do MŠ.

Pohyb v budově

Rodiče mohou vstupovat do budovy pouze na dobu nezbytně nutnou.

 • Do prostor mateřské školy včetně zahrady vstupují zákonní zástupci dítěte nebo pověřená osoba pouze s rouškou. Jsou povinni dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.
 • Dítě smí doprovázet pouze jedna dospělá osoba.
 • Nedoporučujeme využívat osoby starší 65 let.
 • Při vstupu si musí vydezinfikovat ruce, v šatně urychleně převléknout dítě a dohlédnout na umytí rukou dítěte po dobu 20 vteřin mýdlem.
 • Rodiče předají dítě učitelce bez vstupu do třídy.
 • Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do mateřské školy přišlo.
 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.

Příznaky onemocnění

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží. Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout.
 • Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření jsou pedagogičtí pracovníci oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.
 • Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, dozor zajistí pedagogický personál.

Zákonní zástupci předají při prvním příchodu do MŠ vyplněné Čestné prohlášení – viz příloha. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz