nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

Výchovně vzdělávací činnost

Téma školy:  „HRAJEME SI A UČÍME SE V KAŽDÉ ROČNÍ DOBĚ"

Naše téma se zaměřuje na užší sepětí s přírodou, na zkvalitnění vztahů jak dětí mezi sebou, tak vztahů k dospělým i k okolnímu světu, na uvědomění si vlastních hodnot a možností, na pochopení, že zdraví je prioritní hodnotou.

Děti se budou učit:

  • rozumět holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví
  • uvědomovat si, že zdraví je prioritní hodnotou
  • řešit problémy a rozumět jim
  • mít odpovědnost za vlastní chování a způsob života
  • posilovat duševní odolnost
  • ovládat dovednost komunikace a spolupráce
  • spolupodílet se na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech   
Výchovně vzdělávací práci jsme rozdělily do tří let. Název hlavního tématu i podtémat zůstávají, pouze kompetence si budeme vybírat dle aktuální potřeby.
Názvy tematických částí jsou pouze orientační - děti s učitelkami si stanoví název dle vlastního přání v diskusním kruhu.

Podtémata:

1) Kdo jsem a kde žiji
2) Čas jablíčkové vůně
3) Kouzelný čas kolem nás
4) Co skrývá moje tělo
5) Proměny v přírodě
6) Objevujeme svět

 

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686