nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

3) Kouzelný čas kolem nás

Charakteristika podtématu:

Poznávat tradice kolem Vánoc, učíme se vyjádřit názor a obhájit ho, ovládat emoce, návyky společenského chování, prožívat vztahy a sounáležitosti, respektovat autoritu a pravidla soužití, poznávat různé profese.

Kompetence:

  • umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a vysvětlit proč
  • má vytvořené základní návyky společenského chování
  • snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí
  • prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími
  • uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Kouzelný čas svátků

( Poznáváme tradice, lidové zvyky, pozorování zajímavých úkazů v přírodě, pokusy, počasí, podpora zvídavosti, četba, encyklopedie, dramatizace )

2. tématická část: Povídám, povídám pohádku

( učíme se základům společenského chování, sebeovládání, spravedlivě řešit problémy, poznávat zlo a dobro v pohádkách i ve skutečnosti, vyjádřit, co se mi líbí a co ne )

3. tématická část: Nejsem na světě sám

( každý má nějaká práva a povinnosti, poznávání profesí, co dělají rodiče, jak mohu pomoci )

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686