nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

1) Kdo jsem a kde žiji

Charakteristika podtématu:

Začlenění nových dětí do kolektivu, tvoření pravidel chování, tvoření základů hygieny a sebeobsluhy, poznávání sebe sama, poznávání prostředí MŠ a jejího okolí, učíme se vyjadřovat.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

  • umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte
  • má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel
  • poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech
  • dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim svoje chování
  • má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a hygieny
  • dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Já malý přicházím, těším se k vám

( pomoci se dětem adaptovat, postupné tvoření pravidel chování a piktogramů )

2. tématická část: Školka nás volá

( seznamování dětí se základy hygieny a sebeobsluhy, vyprávění dětí o prožitých prázdninách, příhodách ap. )

3. tématická část: Poznávám sám sebe

( poznávání svého temperamentu, sklonů a schopností, označení svých potřeb )

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686