nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

4) Co skrývá moje tělo

Charakteristika podtématu:

Pojem závislost, rizika, ohrožující zdraví a bezpečnost, rozvíjení poznávacích schopností a dovedností, řešení problémů, učíme se předvídat následky a přijímat důsledky svých činů, svého chování, učíme se vyvinout úsilí u určité činnosti a dokončit ji.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.
 • vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale i duševním a tyto potíže spolu mohou souviset.
 • rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví.
 • vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.
 • chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
 • chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.
 • podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.
 • rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.
 • má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech...).
 • má vytvořenou představu o správné životosprávě.
 • odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
 • chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Kde se skrývá nebezpečí

( nebezpečí alkoholu, kouření, drog, přemíry sledování televize a her na počítači - pochopit pojem závislost, škodlivost některých elektráren, provozu aut, letadel, znečištěné vody, eroze půdy, netříděného odpadu ap., rizika ohrožující bezpečnost dítěte )

2. tématická část: Starám se o sebe

( správná životospráva, podpora vlastního zdraví i zdraví ostatních, přírody, znalost rostlin a živočichů, ekosystémů a souvislostí v přírodě, šetření papírem a elektřinou, úklid zahrady ap. )

3. tématická část: Já a moje tělo

( poznáváme své tělo a funkce vnitřních orgánů, souvislosti mezi fyzickým a duševním zdravím, co nemohu dělat, když jsem nemocen )

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686