nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

2) Čas jablíčkové vůně

Charakteristika podtématu:

Změny v přírodě, základy komunikace, tolerance, ovládání emocí, spolupráce, pomoc ostatním, empatie.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

 • je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
 • řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby
 • uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody
 • dovede požádat o pomoc, když je v nouzi
 • dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými
 • je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.
 • chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde je třeba.
 • zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.
 • u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování
 • má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.
 • prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou.

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Příroda se mění

( pozorování změn v přírodě, ekosystémů, poznávání květin, stromů, plodů, lesních zvířat, založení koutku přírody, pokusy, tvoření z přírodního materiálu, pozorování ukládání přírody do zimního spánku, poznáváme přírodu všemi smysly… )

2. tématická část: Hrajeme si spolu

( základy komunikace, dohoda, spolupráce, aktivní řešení problémů, ovládání emocí, pomoc tam, kde je potřeba )

3. tématická část: Respektovat a být respektován

( učíme se respektu, vstřícnému chování, poznávat sám sebe, vytváření pohody )

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686