nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

PROVOZ   MATEŘSKÝCH  ŠKOL  V NOVÉM  LÍSKOVCI V ČERVENCI  A  SRPNU 2018

 

Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání si rodiče sami zajišťují pobyt dětí v době prázdnin na jiných MŠ v Novém Lískovci.

Dle domluvy s MČ Brno, Nový Lískovec budou MŠ zajišťovat provoz takto :

 

  •   2. 7. - 20. 7. 2018              Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, p.o.
  • 23. 7. -   3. 8. 2018              Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, p.o.
  •   6. 8. - 24. 8. 2018              Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, p.o.
  •  27. 8. - 31. 8. 2018             všechny mateřské školy uzavřeny

 

Výše školného je stanovena na 24 Kč za každý přihlášený den.

Kdo z rodičů v nutných případech potřebuje umístit dítě do jiných mateřských škol v době uzavření naší mateřské školy, musí vyplnit žádost o přijetí dítěte dané mateřské školy na prázdninový provoz (žádost je možné vyzvednout v jednotlivých třídách od 16.4.2018 ) a odevzdat osobně na příslušnou mateřskou školu nejpozději do 4. 5. 2018 (viz informace dané mateřské školy).

Počet volných míst je omezen. Ředitelka zvolené MŠ přijímá pouze do výše kapacity nahlášených dětí do dané mateřské školy dle stanovených kritérií. 

 

                                                                                                                                                                                 Bc. Yvona Šebestová,

                                                                                                                                                       ředitelka mateřské školy

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686