nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola na Rybnické ulici

Naše MŠ na ulici Rybnické, v Brně, Novém Lískovci je umístěna v bývalém rodinném domě. Zřizovatelem je MČ Nového Lískovce. Budova je zděný, dvoupodlažní objekt, mateřská škola byla upravena z vily postavené ve 30. letech. Je dvoutřídní, třídy jsou věkově smíšené.

Třídy jsou orientovány na jižní stranu, jsou dostatečně velké, je možno vytvořit a obměňovat mnoho pracovních center, míst pro odpočinek i pro pohybové činnosti. Zahrada je pokladem naší MŠ – je prostorná, v horní části je brouzdaliště, v dolní části pískoviště a prolézačky, různé ovocné stromy, ořechy, ozdobné keře a květiny dotvářejí toto příjemné prostředí. V nejbližším okolí jsou jehličnaté a listnaté lesy, rezervace s biotopy a mnoho možností vycházek s pozorováním přírody. Součástí je také vlastní kuchyně. Naše MŠ byla, jako jedna z dvaceti pěti školek v České republice, vybrána pro projekt Ministerstva zdravotnictví ČR "Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví." Zaměření studie vychází ze skutečnosti, že děti jsou citlivá populační skupina, která často ve školce tráví podstatnou část dne. Prostředí ve školce ovlivňuje jejich pohodu, podmínky pro učení a může mít vliv na jejich zdraví. Studie proběhla v pěti městech České republiky, v naší MŠ se uskutečnilo měření ve dnech 22. – 26. 2. 2016. Závěr Státního zdravotního ústavu po vyhodnocení výsledků měření: Asi takto by mělo vnitřní ovzduší v optimálním případě vypadat .....

  • Kapacita MŠ je stanovena na 50 dětí.
  • V každém patře je jedna třída o 25 dětech.
Klikněte zde..

Kroužky a program MŠ

Chcete vědět co ve školce děláme ?
Klikněte zde..
Klikněte zde..

Jídelní lístek MŠ

Chcete vědět co budete mít na oběd ?
Klikněte zde..

Naše třídy MŠ Rybnická

třída BERUŠKY

Učitelky třídy

paní Hana Palová
paní Helena Rujzlová

Kontakt

tel: 547 215 635

třída VČELIČKY

Učitelky třídy

paní Bc. Yvona Šebestová
paní Mgr. Radomíra Kusáková

Kontakt

tel: 547 215 635

 
Rodiče mohou kdykoliv do třídy vejít, zůstat s dítětem, pozorovat, hovořit s pedagogem.

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686