Mateřská škola Vážka

Škola podporující zdraví

Přírodní zahrada MŠ Vážka, Brno, okres Brno-město

Jedná se o vytvoření přírodní Zahrady v MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45.
V rámci realizace projektu dojde k instalaci 2 objektů, úpravě Zahrady na ploše 3 781 m2, terénním úpravám na ploše 20 m2 a budou realizovány 2 participační aktiviy.

Předmět plnění je specifikován architektonickou studií zhotovitele Anny Salingerové MSc., U Lesíka, 150 00 Praha 5, která je přílohou č. 7 této výzvy.

Výzva k podání nabídek a odkaz pro stažení zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na akci s názvem „Přírodní zahrada MŠ Vážka, Brno, okres Brno-město“, kterou zadáváMateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace.

Zadávací dokumentace ke stažení

MŠ Vážka

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Brno - Nový Lískovec, ul. Rybnická 45, PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686

Copyright © 2018, Mateřská škola Vážka | Škola podporující zdraví | www.vazka-ms.cz. All rights reserved.

webdesign copyright, www.wgf.cz