nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

5) Proměny v přírodě

Charakteristika podtématu:

Souvislosti v přírodě, podpora zdraví člověka a přírody, sounáležitosti s přírodou a její ochrana, řešení problémových situací, opakování pravidel soužití, neomezovat druhého, podpora zvídavosti a poznávání skutečnosti.

Kompetence, ke kterým směřujeme:

  • rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat
  • má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.
  • rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.
  • je zvídavé, má touhu poznávat
  • v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá důsledky svých činů, svého chování
  • komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace
  • chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití
  • prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou
  • ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Pozoruj, jak se budí příroda

( pozorování souvislostí v přírodě, její poznávání, ekosystémy, posilování vztahu k přírodě, její ochrana )

2. tématická část: Oslavujeme svátky jara

( lidové zvyky, Velikonoce, Den Země, svátek matek, Nemocnice zvířátek, exkurze, výstavy, encyklopedie, četba z knih... )

3. tématická část: Zlatá pravidla

( upevnění návyků společenského chování, a pravidel chování, komunikace a dohoda, pravidla chování v MŠ, neomezovat druhého )

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686